Anna Wahlberg – Biträdande byggprojektledare
070 – 696 18 33
anna.wahlberg@nsprojektledning.se

Anna arbetar som biträdande byggprojektledare och byggledare och är ett av våra senaste tillskott hos N & S Projektledning.  
Anna är i grunden utbildad snickare men har tidigare arbetat som säljare. Lusten att återvända till byggbranschen lockade och Anna önskade se en större del av branschen. Möjligheten att arbeta med byggprojekt i olika skeden gjorde att Anna valde att utbilda sig till byggnadsingenjör hos NBI/Handelsakademin i Luleå. Under utbildningen gjorde Anna praktik hos AFRY, där hon fick en inblick i arbetet som konstruktör.
När Anna lämnar kontoret umgås hon gärna med sin familj. Det blir även många timmar i olika byggprojekt hemma på gården i Persön.