Byggprojektledning och besiktning

 

Tjänster som vi erbjuder

o   Byggprojektledning med kontroll

o   Entreprenadbesiktningar  enligt AB 04 och ABT 06

o   KA enligt PBL (Riksbehörighet)


Som byggprojektledare agerar vi som beställarens förlängda hand under projektets genomförandefas. 

Vi på N & S Projektledning har även lång erfarenhet av besiktningar och kan erbjuda en opartisk besiktning med utbildade och certifierade besiktningsmän.
Ett av våra uppdrag inom byggprojektledning

Bilbolaget Boden 2022 - Ombyggnation Verkstad  

Uppgradsgivare: Persson Invest fastigheter AB

Persson Invest ska uppdatera befintliga anläggningar enligt nya direktiv från Volvo. Verkstaden på Bilbolaget i Boden uppdaterades därför enligt de nya direktiven.

Uppdateringen avser följande: Ny inredning, verkstadsutrustning, nya ytskikt: golv, väggar, tak, ny belysning. Anpassningar i konstruktioner för att rensa upp ytorna = oljebarer, ventilation, elinstallationer.

Vår del i detta uppdrag har varit att bistå beställaren med projekt- och byggledning från upphandling till färdig verkstad.

Storleksordning på projektet: cirka 3-4 miljoner     Tid: cirka fyra månader