Catarina Bohlin – Projektledare miljö

070 – 696 18 76

catarina.bohlin@nsprojektledning.se