Jan Nilsson – Byggprojektledare, delägare

070 – 696 18 72

jan.nilsson@nsprojektledning.se

Jan arbetar som byggprojektledare inom bygg, mark och anläggning. Han arbetar även med miljöinventeringar, upprättar rivningsplaner samt som rivningsledare. Han är också KA (K) enligt PBL, BAS-P i olika uppdrag och besiktningsman.

Jan har en examen från Luleå tekniska universitet, väg- och vatteningenjör. Innan han var med och startade N & S Projektledning 2011 arbetade han på entreprenadföretag, konsultföretag och som utbildare inom byggbranschen.

På sin lediga tid åker Jan gärna till stugan i Abisko. Friluftsliv och framför allt utförsåkning är hans stora intressen.