Linus Andersson – Biträdande projektledare

070 – 696 18 01            

linus.andersson@nsprojektledning.se

Linus arbetar som biträdande projektledare inom bygg, miljö och fukt. Hans arbetsuppgifter är varierande och består bland annat av besiktningar, utredningar och dokumentation samt egna mindre projekt.

”Variationen, att få lämna kontoret ibland och få komma ut på fältet och undersöka och utreda i olika typer av byggnader” säger Linus är en anledningarna varför han trivs så bra med sitt arbete hos N & S Projektledning.

På gymnasiet läste Linus systemteknik och konstruktion och efter studierna blev det militärtjänstgöring och tre år som ställföreträdande gruppchef på A8 i Boden. I slutet av 2016 började Linus hos N & S Projektledning.

När snön ligger tjock på marken åker Linus gärna med sina vänner upp till Vuoggatjålme för att åka skoter och umgås. På sommaren lockar båt- och stuglivet.