Martina Bergman – Projektledare, gruppledare, delägare

070 – 696 18 73                                          

martina.bergman@nsprojektledning.se

Martina arbetar som projektledare inom fukt och miljö och arbetar bland annat med statusbesiktningar av fastigheter, miljöinventeringar, PCB-inventeringar, rivningsplaner, miljöstyrning för om- och tillbyggnation. Martina uppskattar mixen av projektledning, planering, strukturering och arbete ute på fält.

Martina är utbildad till projektingenjör på Luleå tekniska universitet och har vidareutbildat sig inom fastighetsförvaltning, ledarskap, miljöinventering av byggnader samt inomhusmiljö. Hon är även auktoriserad provtagare via Eurofins. Innan Martina började hos N & S Projektledning 2017 arbetade hon åt Riksbyggen och Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen.

På vinter spenderar gärna Martina sin fritid i husvagnen på Dundret där hon åker skidor och umgås med vänner och familj. På sommaren är det odling hemma i grönsakslandet i Hagaviken som är i fokus.