Mikael Strandberg - VD, projektledare, delägare

070- 696 18 71

mikael.strandberg@nsprojektledning.se

Mikael arbetar som projektledare inom fukt och miljö och är företagets VD. Han gillar variationen av att arbeta med både praktiskt och med huvudet, på kontor och ute på fält.

Mikael har lång erfarenhet av att arbeta inom fukt och miljö. Bland annat som fuktsakkunnig, auktoriserad RBK-fuktkontrollant samt inom fukt- och sjuka husutredningar samt miljöinventeringar. Han är även auktoriserad provtagare för Eurofins/Pegasus lab.

Mikael har en bakgrund som snickare och är utbildad inom bygg och anläggningsteknik. Han har varit i branschen över 20 år och har ett brett nätverk. Innan Mikael var med och startade N & S Projektledning 2011 arbetade han åt Munter och Hifab.

2021 utbildade Mikael sig till byggdoktor. Byggdoktorerna är, sedan 1986, ett nätverk av sakkunniga skadeutredare med mycket hög kvalitet inom främst fukttekniska utredningar.

När Mikaels arbetsdag är slut är det fullt fokus på familjen som gäller. Han gillar även att renovera hemma i villan eller åka en sväng med traktorn.