Projektering

 
Tjänster som vi erbjuder

o   Projekteringsledning

o   Framtagande av arkitektritningar och beskrivningar för såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader.

o   Framtagande av bygglovsritningar.

o   Framtagande av kostnadskalkyler (entreprenad-/byggherrekostnader).

o   Vi utför 3D-scanning av byggnader som fungerar som hjälpmedel för såväl projekteringsgruppen som förvaltaren.

o   BAS-P - Framtagande av arbetsmiljöplaner under projekteringsskedet.

o   Produktionskostnadskalkyler - Entreprenadkostnader/byggherrekostnader

Ett av våra stora arbetsområden utgörs av projekteringsledning där vi utgör länken mellan beställare och projekteringsgrupp för att säkerställa en hög kvalitet i alla led. Vi arbetar både i projekt med stor omfattning och i mindre projekt.

Ett av våra uppdrag inom projektering  

Coop Piteå 2021 - Om och tillbyggnad butikslokal

Uppdragsgivare: Wallstens hus AB

Wallstens hus fick en ny hyresgäst och önskade därför uppdatera och anpassa sina lokaler för att inrymma en Coop butik.

Vår del i detta uppdrag har varit att ta fram förfrågningsunderlag. N & S Projektledning har även utfört detaljprojekteringen åt entreprenören samt varit byggledare, besiktningsman och KA.

Storleksordning på projektet: cirka 18-20 miljoner     Tid: cirka ett år