På N & S Projektledning arbetar projektledare och projektörer med inriktning mot byggbranschen. Vi har tillsammans en bred kompetens inom branschen och arbetar för att leverera effektiva och väl genomarbetade slutprodukter till våra kunder.

Variationen, att få lämna kontoret ibland och få komma ut på fältet och undersöka och utreda i olika typer av byggnader, gillar jag med jobbet ” 
Linus

Mikael Strandberg

Projektledare och VD
070 - 696 18 71
mikael.strandberg@nsprojektledning.se

Mikael Nilsson

Byggprojektledare
070 - 696 18 70
mikael.nilsson@nsprojektledning.se

Jan Nilsson

Byggprojektledare
070 - 696 18 72
jan.nilsson@nsprojektledning.se

Martina Bergman

Projektledare och gruppledare
070 - 696 18 73
martina.bergman@nsprojektledning.se

Tobias Ökvist

Byggprojektledare och gruppledare
070 - 696 18 74
tobias.okvist@nsprojektledning.se

Hans Niemi

Projekteringsledare och gruppledare
070 - 696 18 75
hans.niemi@nsprojektledning.se

Johan Larsson

Handläggande A-projektör
070 - 696 18 04

ohan.larsson@nsprojektledning.se

Emelie Flodman

Handläggande A-projektör
070 - 696 18 77
emelie.flodman@nsprojektledning.se

Ulrika Holma

Handläggande A-projektör
070 - 696 18 74
ulrika.holma@nsprojektledning.se

Anna Wahlberg

Biträdande byggprojektledare
070 – 696 18 33
anna.wahlberg@nsprojektledning.se

Linus Andersson

Biträdande projektledare
070 - 696 18 01

linus.andersson@nsprojektledning.se

Catarina Bohlin

Projektledare
070 - 696 18 76

catarina.bohlin@nsprojektledning.se